تولید و توزیع عمده
FA EN AR
لیست کالاهایی که خریداریم
عنوان کالاسایز مشخصات میزان دهن بست نحوه پرداخت
پسته کله قوچی 18 تا 30امسالیاستاندارد - روغربال - دستچیننقد
پسته اکبری 18 تا 30امسالیاستاندارد - روغربال - دستچیننقد
پسته فندوقی 26تا36امسالیاستانداردنقد
پسته احمد آقایی 22تا 36امسالیاستاندارد - دستچیننقد
مغز بادام درختی ایرانی18 تا 32امسالی نقد
محب ایرانی ریز - درشتامسالی - تو پرنقد
بادام سنگیریز - درشتامسالی - کیلینقد
مرمری ایرانی یا خارجی11 تا 13امسالی - پارسالی نقد
گوشتی ایرانی یا خارجیمتوسط - درشت توپرنقد
مشهدی ایرانی یا خارجیمتوسط - درشت تو پرنقد